отстъпка

отстъпка
същ. - компромис, спогодба, разбирателство, помирение, концесия
същ. - отбив, рабат, намаление, спадане
същ. - отстъпление
същ. - намаляване, съкращение
същ. - недостатък, отрицателна страна

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • компромис — същ. отстъпка, взаимна отстъпка, разбирателство, помирение същ. спогодба, споразумение същ. отстъпление, безпринципност …   Български синонимен речник

  • капитулация — същ. слагане на оръжие, предаване, поражение, отстъпление, пораженство, дефетизъм същ. отстъпка, подчинение, примирение същ. падане, разгром …   Български синонимен речник

  • концесия — същ. отстъпване, отстъпление, отстъпка …   Български синонимен речник

  • намаление — същ. смаляване, понижение, умаление, ограничение, съкращение, снижение, спадане същ. отбив, отстъпка, рабат същ. намаляване същ. снижаване същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

  • намаляване — същ. изваждане, отбив, удържане, умозаключение същ. изпразване, изчерпване, изтощаване, изтощение същ. намаление, отстъпка, съкращение същ. снижаване, спадане същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

  • недостатък — същ. недъг, дефект, дефектност, слабост, кусур, махана, непълнота, несъвършенство, порок, грешка същ. минус, липса същ. отрицателна страна, намаление, отстъпка същ. повреда, петно …   Български синонимен речник

  • отбив — същ. отстъпка, намаление, рабат същ. изваждане, удържане, намаляване, умозаключение …   Български синонимен речник

  • отрицателна страна — словосъч. недостатък, намаление, отстъпка …   Български синонимен речник

  • отстъпвам — гл. правя отстъпка, преотстъпвам, давам, предавам, отказвам се, отдръпвам се, отмествам се, давам място, изоставям, напущам, оставям, пренебрегвам, захвърлям гл. капитулирам, бягам, предавам се, давам се, оттеглям се, дезертирам гл. изменям,… …   Български синонимен речник

  • рабат — същ. намаление, отстъпка, отбив …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”